LAATSTE NIEUWS:

 

 

27-04-2011

Textuele aanpassingen

Read More

 

  24-02-2011

Oprichting website VW&W

Read More

 

   De voordelen

 

     Samenwerken met VW&W heeft de volgende voordelen:

 

       U heeft n aanspreekpunt voor de inhuur van extern personeel.

       Uw leveranciers hebben n aanspreekpunt voor de aanvragen.

       Korte doorlooptijden.

       Een overzichtelijk aantal cvs van gekwalificeerde kandidaten.

       Besparing op de uurtarieven van externen.

       U krijgt perfect inzicht in het bestand van extern personeel binnen uw organisatie.

 

Door bovenstaande voordelen is er een betere sturing mogelijk op uw bestand aan extern personeel.

De inhuurkwaliteit en snelheid stijgt terwijl uw kosten dalen.

 

Copyright 2011 - 2013 VWenW.nl

Van Wijk & Wouters neemt u werk uit handen